Kerndoel bewegingsonderwijs

november 22, 2014 admin 0

57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. […]

Kerndoel rekenen en wiskunde

november 22, 2014 admin 0

Wiskundig inzicht en handelen 23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. 24 De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder […]

Kerndoel Friese taal

november 22, 2014 admin 0

Mondeling taalonderwijs 17 De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen. 18 De leerlingen leren informatie […]

Kerndoel Engels

november 22, 2014 admin 0

13 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. 14 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of […]

kerndoel nederlands

november 22, 2014 admin 0

Mondeling onderwijs 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 2 […]