No Image

Het lijdend voorwerp

februari 6, 2011 admin 0

Om het lijdend voorwerp te vinden moet je de volgende regel toepassen: Wie of Wat & Het gezegde & Het onderwerp = Het lijdend voorwerp […]

No Image

Het onderwerp

februari 6, 2011 admin 0

Om het onderwerp in een zin te vinden moet je de volgende regel toepassen: Wie of Wat & Het gezegde = het onderwerp In ons […]

No Image

Werkwoorden

februari 6, 2011 admin 3

Werkwoorden zijn woorden die een handeling, gebeurtenis of toestand uitdrukken. Werkwoorden vervoegen Werkwoorden vervoegen is iets wat je helaas ook moet leren, nu is dit […]

No Image

Het Gezegde

februari 6, 2011 admin 1

Het gezegde bestaat uit de persoonsvorm en eventuele andere werkwoorden. Zijn er geen andere werkwoorden dan is de persoonsvorm het gezegde. Klaas eet een boterham. […]

No Image

Persoonsvorm

februari 6, 2011 admin 2

De Persoonsvorm vind je door een zin vragend te maken: Klaas eet een boterham. Zin vragend maken: Eet klaas een boterham? Het eerste werkwoord dat […]

No Image

Ontleden

februari 6, 2011 admin 1

Een zit bestaat uit een aantal vaste onderdelen: Persoonsvorm Het gezegde Het onderwerp Het lijdend voorwerp Helaas moet je op school goed leren ontleden, oftewel […]